Nagroda E-Poster EYE&TECH²

Nagrodą dla zwycięzcy Sesji będzie weekend z Porsche 718, ufundowany przez Porsche Centrum Poznań.

 

Warunki uczestnictwa

 

SESJA E-POSTER

W trakcie Konferencji prezentowane będą w formie elektronicznych plakatów, prace naukowe Studentów Medycyny i Młodych Okulistów (osoby poniżej 40 roku życia wg Polskiego Towarzystwa Okulistycznego) związane z tematyką wiodącą Eye&Tech².

W celu uczestnictwa w Sesji E-poster, należy do godz. 23.30 dnia 12.09.2021,  zarejestrować się na stronie www.eyetech.psnc.pl w zakładce Zgłoszenie/ Rejestracja Eye&Tech² a następnie wprowadzić do formularza w zakładce Zgłoszenie/ E-poster Eye&Tech² treść oraz ryciny zgłaszanego E-plakatu.

Wśród zgłoszonych prac, Rada Profesorska Sympozjum, dokona wyboru najbardziej wartościowej naukowo i klinicznie.

Nagrodą dla zwycięzcy Sesji będzie weekend z Porsche 718, ufundowany przez Porsche Centrum Poznań

Serdecznie zapraszamy nasze Młodsze Koleżanki i Kolegów do uczestnictwa w Sesji.