Program

Program konferencji    POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

Eye&Tech³ | 08.10.2022   8.50- 17.00


UROCZYSTE OTWARCIE SYMPOZJUM EYE&TECH³ | godz. 8.50- 8.59
EYE&TECH³ OPENING CEREMONY


Sesja 1 | 9.00 – 10.30

NEUROPATIA JASKROWA

GLAUCOMA


9.00- 9.29

UKŁAD SERCOW0-NACZYNIOWY A NEUROPATIA NERWU WZROKOWEGO

CARDIO-VASCULAR SYSTEM AND OPTIC NEUROPATHY

KEVIN GILLMANN MD PHD

Moorfields Eye Hospital NHS Foundtion Trust, Department of Glaucoma Services, London, UK

Glaucoma Centre, Montchoisi Clinic, Lausanne, Switzerland.


9.30- 9.59

JASKRA NORMALNEGO CIŚNIENIA I JASKRA PIERWOTNA OTWARTEGO KĄTA – ODDZIELNE JEDNOSTKI CHOROBOWE?

NORMAL TENSION GLAUCOMA AND PRIMARY OPEN ANGLE GLAUCOMA – A SEPARATE ENTITY?

ANDREW SCOTT MD PHD

Moorfields Eye Hospital NHS Foundtion Trust, Department of Glaucoma Services, London, UK


10.00- 10.29

NEUROPROTEKCJA W NEUROPATII JASKROWEJ – OCHRONA KOMÓREK BELECZKOWANIA I BLASZKI SITOWATEJ TWARDÓWKI

NEUROPROTECTION IN GLAUCOMA – TRABECULAR MASHWORK AND LAMINA CRIBROSA CELLS PROTECTION

PROF. PAWEŁ KOŁODZIEJSKI PHD

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, PL


10.30- 10.44

DYSKUSJA

DISCUSSION


10.45- 11.14

PRZERWA

BREAK


Sesja 2 | 11.15 – 12.15

TECH3

TECH3


11.15- 11.44

GLAUCOMAI – ROLA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W PERSONALIZACJI TERAPII NEUROPATII NERWU WZROKOWEGO

GLAUCOMAI – THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PERSONALIZING THERAPY OF OPTIC NEUROPATHIES

ROBERT WASILEWICZ MD PHD

CEZARY MAZUREK ENG PHD

[WASILEWICZ] Eye Clinic & Poznańskie Centrum Superkomputerowo–Sieciowe, Poznań, PL


11.45- 12.14

BIOMECHANIKA OKA

EYE BIOMECHANICS

PROF. HENRYK KASPRZAK MD PHD

Katedra Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska, PL


12.15- 12.24

DYSKUSJA

DISCUSSION


12.25- 12.59

PRZERWA

BREAK


Sesja 3 | 13.00 – 14.30

NEUROPATIA JASKROWA I ZWYRODNIENIE PLAMKI ZWIĄZANE Z WIEKIEM

GLAUCOMA AND AMD


13.00- 13.29

NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA I NAJMNIEJ KONWENCJONALNE METODY LECZENIA FAZY WCZESNEJ ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM

THE LATEST ADVANCES AND LEAST CONVENTIONAL TREATMENTS FOR EARLY/DRY AMD

GIORGIO ENRICO BRAVETTI MD PHD

University Hospital Genève, CH


13.30- 13.59

ROLA CHIRURGII SOCZEWKI W ZARZĄDZANIU NEUROPATIĄ JASKROWĄ

THE ROLE OF LENS SURGERY IN GLAUCOMA MANAGEMENT

PROF. MAREK RĘKAS MD PHD

Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa , PL


14.00- 14.29

OCT ODCINKA PRZEDNIEGO GAŁKI OCZNEJ W ZARZĄDZANIU JASKRĄ ZAMYKAJĄCEGO SIĘ KĄTA

ANTERIOR SEGMENT OCT IN THE MANAGEMENT OF ANGLE CLOSURE

PROF. BARTŁOMIEJ KAŁUŻNY MD PHD

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, PL


14.30- 14.44

DYSKUSJA

DISCUSSION


14.45- 14.49

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM EYE&TECH³

THE EYE&TECH³ CLOSING CEREMONY


14.50

LUNCH

LUNCH


15.00- 17.00

IN-TOUCH-WITH-PORSCHE


8.30- 17.00

WYSTAWA

EXHIBITION


MIEJSCE SYMPOZJUM:

PLACE OF SYMPOSIUM

PORSCHE CENTRUM POZNAŃ

UL. WARSZAWSKA 67