Informacje Ogólne

MISJA

Konferencja Eye&Tech, jest platformą prezentacji osiągnięć myśli naukowej, w dziedzinie badań nad neuropatią jaskrową, zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem oraz krótkowzrocznością ze szczególnym uwzględnieniem współpracy interdyscyplinarnej, pomiędzy przedstawicielami świata okulistyki i świata najnowocześniejszych technologii.

INFORMACJE OGÓLNE

Sympozjum Eye&Tech² odbędzie się 18.09.2021 w godzinach 8.50- 16.00,  w formule tradycyjnej, w obiekcie Porsche Center Poznań ul. Warszawska 67

Wydarzenie podzielone jest na cztery Sesje. Tematyką dwóch pierwszych będzie neuropatia jaskrowa, dwie kolejne, będą dotyczyły zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem i krótkowzroczności.

Lektorami w Sesji Jaskrowej będą: Kevin Gillmann, Marta Misiuk-Hojło, Marek Rękas, Jakub Kałużny, Robert Wasilewicz i Cezary Mazurek

Lektorami w Sesji AMD i Krótkowzroczności będą: John Marshall (Inwentor 2RT), Andrea Cusumano, Anna Machalińska, Joanna Przeździecka-Dołyk i Andrzej Dmitriew 

Informacje szczegółowe dotyczące Mówców oraz tematyki ich referatów, można znaleźć w zakładce Prelegenci 

W celu uczestnictwa w wydarzeniu, należy do godz. 23.30 dnia 15.09.2021,  zarejestrować się na stronie www.eyetech.psnc.pl w zakładce Zgłoszenie/ Rejestracja Eye&Tech²

Z uwagi na obecne obostrzenia epidemiologiczne (na dzień 31.08.2021) , maksymalna ilość osób uczestniczących w Wydarzeniu jest ograniczona do 150. Liczba ta może ulec zmianie.  O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

SESJA E-POSTER

W trakcie Konferencji prezentowane będą w formie elektronicznych plakatów, prace naukowe Studentów Medycyny i Młodych Okulistów (osoby poniżej 40 roku życia wg Polskiego Towarzystwa Okulistycznego) związane z tematyką wiodącą Eye&Tech².

W celu uczestnictwa w Sesji E-poster, należy do godz. 23.30 dnia 12.09.2021,  zarejestrować się na stronie www.eyetech.psnc.pl w zakładce Zgłoszenie/ Rejestracja Eye&Tech² a następnie wprowadzić do formularza w zakładce Zgłoszenie/ E-poster Eye&Tech² treść oraz ryciny zgłaszanego E-plakatu.

Wśród zgłoszonych prac, Rada Profesorska Sympozjum, dokona wyboru najbardziej wartościowej naukowo i klinicznie.

Nagrodą dla zwycięzcy Sesji będzie weekend z Porsche 718, ufundowany przez Porsche Centrum Poznań

Serdecznie zapraszamy nasze Młodsze Koleżanki i Kolegów do uczestnictwa w Sesji .   

WYSTAWA

Równolegle z  Sesjami naukowymi, odbywać będzie się ciągła prezentacja portfolio Sponsorów Medycznych Sympozjum Eye&Tech² firm: ProSight, Zeiss, Polpharma i Hoya oraz Organizatora Konferencji Porsche Centrum Poznań.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania stoisk tych Organizacji oraz do zwiedzania Salonu Porsche Center Poznań.

 

Punkty edukacyjne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004r. za udział w konferencji przyznaje się 7 punktów edukacyjnych, a za wykład przyznaje się 15 punktów edukacyjnych.

 

Książka zjazdowa Eye&Tech²